Hastanemiz
18 Aralık 2023


Hastanemiz 1972 yılında Burunucu Mahallesindeki binasında faaliyete başlamıştır.

29 Mart 1972 yılında 50 yataklı hastane olarak hizmete açılmıştır. 25 Ekim 1978 yılında kurumun teklifi üzerine yatak sayısı 75’e yükseltilmiştir.

1985 yılında ek poliklinik – idari binasının temeli atılmış, 25 Mayıs 1987 yılında hizmete açılarak kadro yatak sayısı 100’e çıkarılmıştır.

1987 yılında hastane yanındaki 1800 m2 alan istimlak edilerek hastane çalışanlarına lojman yapımı başlamış ve 1990 yılında lojman olarak hizmet vermeye başlamıştır.

2000 yılı Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile Dernek kurulmuş ve Yeni binanın inşaatına başlanılmıştır. 2003 yılında tamamı bitirilerek yatak sayımız 19.11.2003 tarihinde 200’e çıkarılmıştır.

Yüceler Mahallesinde yapımı tamamlanarak 2015 yılı Ekim ayında hizmete giren Ünye Devlet Hastanesi 300 yataklı olarak ruhsatlandırılmış ve bölge insanına hizmet vermeye başlamıştır.

2019 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 52/0407 Ruhsat Numarası ile Hastanemiz 300 yataktan 330 yatağa yükseltilerek tescil işlemi yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31/03/2020 tarihli oluru ile Hastanemiz 330 yataktan 360 yatağa yükseltilerek tescil işlemi yapılmıştır.