Klinik Hakkında
07 Mart 2022

Klinik Hakkında

Nöroşirürji diğer bir deyişle beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. 

Nöroşirürji Kliniğimizde yapılan tedavi ve ameliyatlar:

 

- lomber disk herni, diskektomi, mikrodiskektomi

- lomber dar kanal, total laminektomi, posterior stabilizasyon, füzyon, listezis redüksiyonu

- lomber yada torakal kitle, kitle eksizyonu, posterior stabilizasyon, füzyon

- lomber spondilolistezis, posterior stabilizasyon

- lomber yada torakal fraktür,

- servikal disk herni,anterior servikal mikrodiskektomi,

- servikal dar kanal

- beyin kanaması ameliyatları(Subaraknoid Kanama, subdural hematom, epidural)

- çökme kırığı (kafatası)

- karpal tünel sendromu

- kubital tünel sendromu

- saçlı deride lipom eksizyonları