Sağlık Kurulu
20 Ocak 2022TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR YETKİLER
Ünye Devlet Hastanesi bünyesinde kanunen tek hekim tarafından verilemeyecek olan raporların (sağlık kurulu raporları) düzenlendiği birim olan "Sağlık Kurulu" biriminin çalışmalarının bir düzen içinde yürütülmesidir. Hastanemiz II. basamak sağlık kuruluşu sınıfında olup tam teşekküllü bir devlet hastanesidir. Bu bağlamda "engelli sağlık kurulu raporu" vermeye de yetkilidir. Hastanemizde engelli sağlık kurulu çarşamba günleri toplanmakta, diğer raporlar ise (gerekli hekimlerin bulunması halinde) haftanın her günü verilmektedir.

ENGELLİ SAĞLIK KURULUNDA; Hastanemizde engelli sağlık kurulu çarşamba günüdür (hasta yoğunluğunun artması halinde çarşamba-cuma günleri olmak üzere iki gün olarak da yapılmaktadır).Hasta, birinci dereceden akrabası veya yasal vasisi hastanın kimlik bilgileri ile sağlık kurulumuza başvurur, kurul çalışanları tarafından "Ulusal Engelliler Veri Bankası" kayıtları kontrol edilir ve kişinin kaydına bir engel yoksa, (daha önceden aynı mahiyette bir rapor almamış veya var olan raporunun süresi dolmuş) gerekli evraklar hakkında bilgilendirilerek ve iletişim bilgileri alınarak kurul kaydı yapılır. İletişim bilgileri alınan hasta heyet sırası geldiğinde bir gün önce telefonla aranarak heyete davet edilir. Heyet günü davet edilen hastaların 08:00 - 09:00 saatleri arasında sağlık kurulu odasında entegre kamera ile HBYS sistemi üzerinden fotoğrafları çekilir ve poliklinik kayıtları yapılarak ilgili birimlere yönlendirilir.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU ZORUNLU HEKİMLERİ
-DAHİLİYE
-RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
-NÖROLOJİ
-KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI
-GENEL CERRAHİ
-FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
-GÖZ HASTALIKLARI

Yukarıda adı geçen polikliniklere yönlendirilen ve muayenelerini tamamlayan hastaların (kişinin hastalık durumuna göre poliklinik sayısı artabilir) muayene evrakları teslim alınır ve saat 14:00'de yapılacak olan heyet için beklemeye alınır. Saat 14:00 itibariyle yukarıda branş adı geçen hekimler sağlık kurulu heyet odasında hazır bulunur ve sağlık kurulu başkanı yönetiminde heyete başlanır. Kurul tarafından bir kez daha görülen hastalar nihai raporu alacakları gün hakkında bilgilendirilir böylelikle heyet işlemleri tamamlanmış olur. Heyete girdikten bir hafta sonra hastaların raporları hazır olur ve kendisi, birinci dereceden yakını veya yasal vasisine imza karşılığında teslim edilir (kurumların resmi yazıları ile yapılan başvurularda rapor kişiye elden verilmez yine resmi yolla kuruma gönderilir).Raporlar kişilere ve/veya kurumlara teslim edildikten sonra "Ulusal Engelliler Veri Bankası"na yetkili personel tarafından kayıt edilir. Not: Engelli sağlık kurulu raporu alacak olan hastalardan istenen evraklar; nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf, raporun kullanım amacını açıkça belirten dilekçe ve (varsa) kişinin daha önce görmüş olduğu tedavi evrakları.

BİRİMİMİZCE DÜZENLENEN DİĞER RAPORLAR:
Silah ruhsatı
Silahlı - silahsız özel güvenlik
Huzur evinde kalabilmek
Öğrenci olabilmek
Yurt dışına çıkabilmek
Memuriyet
İşe giriş (ağır ve tehlikeli işler hariç)
Vasi tayini (mahkemeden yazı ile gelir)
Yaş tespiti (mahkemeden yazı ile gelir)
Adli kontrol (mahkemeden yazı ile gelir)
Ehliyet raporu (aile hekiminden sevk ile gelir)
Sosyal Güvenlik Müdürlüğü maluliyet tespiti (Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nden yazı ile gelir)
Kurumların veya kişilerin özel istekle başvurdukları durum bildirir raporları
İstirahat raporları (10 gün üzerinde olan raporlar poliklinikte yazılır sağlık kuruluna sevk edilir)
S.G.K. iş-göremezlik raporları polikliniklerce düzenlenir, yazışmaları sağlık kurulunca yapılır.

RAPOR ÜCRETLERİ:
10.01.2018 tarih ve 23642684.010.99 E.99-47 sayılı makam oluru ile yayımlanmış "Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi" çerçevesinde belirlenmektedir.

Hastanemizin B1 Blok A Katında yer almaktadır.